KOMPLETT Sovrum 3000-3600 mm

Artikelnummer
900611
Färg
Inredningspaket Komplett Sovrum 3000-3600 mm har ett djup på 510 mm. Paketet går givetvis att placera även i andra rum. Det är alltid sektionen som är 815 mm som kapas för önskad bredd i breddintervallet.