KOMPLETT Hall Städ 1400-1950 mm / 2150 mm

Artikelnummer
900602
Färg
Inredningspaket Komplett Hall Städ 1400-1950 mm har ett djup på 510 mm. Paketet går givetvis att placera även i andra rum. Det är alltid sektionen som är 815 mm som kapas för önskad bredd i breddintervallet.