GRUND Komplett Kläder B 1250-1400 mm

Artikelnummer
900609
Färg
Inredningspaket Komplett Grund Kläder B 1250-1400 mm är ett grunt inredningspaket (300 mm djupt) Det är alltid sektionen som är 815 mm som kapas för önskad bredd i breddintervallet.