Mått 2930-4000 mm (Trähylla)

Nedan hittar du ett färdigt inredningsförslag med trähylla anpassat för inredningsmått mellan 2930-4000 mm.

Färgställning vit. Bärlist, trähylla och klädstång anpassas på plats.