Mått 1200-1800 mm (Trähylla)

Nedan hittar du ett färdigt inredningsförslag med trähylla anpassat för inredningsmått mellan 1200-1800 mm.

Färgställning vit. Bärlist, trähylla och klädstång anpassas på plats.